Настройка на Дневния ред


Младежкият клуб иска да планира среща със своите членове за организиране на благотворителен концерт.

OPIN предлага възможност за събиране на идеи от всички, участващи в процеса на планиране и им позволява да изразят своето съгласие или несъгласие с различните предложения. По този начин офлайн срещата за планиране ще увеличи скоростта и производителността.

В проектите за настройка на дневния ред потребителите могат да бъдат активни в две фази:

  1. Фаза: създаване и коментиране на предложения за срещи/планиране.
  2. Фаза: съгласен/несъгласен с тези предложения и коментари, за да решите заедно кои ще бъдат обсъдени.

Инициаторът на проекта може да реши колко дни/седмици ще продължи всяка фаза. След това всеки може да разгледа списъка с всички публикувани идеи и да види колко потребители са гласували за или против всяка от тях.