Kombination af online og offline deltagelse

Selvom eDeltagelse er velegnet til visse deltagelsesaktiviteter, kan metoden en gang i mellem være for restriktiv og ufleksibel, sammenlignet med offline- og ansigt til ansigt-metoderne, som den forsøger at erstatte eller supplere. Specielt deltagelsesprocesser kræver omfattende og komplekse overvejelser før der kan drages konklusioner og udvikles anbefalinger og er ret besværlige at udføre som eParticipation. Generelt tror EUth partnerne på en deltagelsesproces, hvor offline og online komponenter går hånd i hånd. Det er vores erfaring, at dette giver de bedste resultater.

Feedback