Kommunikér dine resultater ud over beslutningstagningsniveauet

Kommunikér dine resultater ud over beslutningstagningsniveauet


Det er ikke tilstrækkeligt kun at præsentere resultaterne for beslutningstagere. Frem for alt er opfølgning med de unge deltagere helt essentielt. For det første bør du sende resultaterne til dem. For det andet bør du holde dem opdaterede om de initiativer, som er blevet realiseret for at få deres input til at tælle, og hvilke følger det har haft til nu.

Dine resultater bør generelt være frit tilgængelige online for alle interesserede parter. Men du skal dog kommunikere resultaterne direkte til alle målgrupper, som du har identificeret, da du forberedte kommunikationsstrategien for dit projekt. Offentlig omtale vil øge dine chancer for at nå dine mål.

Feedback