Hvorfor ungdomsdeltagelse?

For at fremme begrebet »den demografiske borger«, og give unge mennesker styrken til at udøve aktiv indflydelse på de forhold, de lever under, er det vigtigt at tilbyde dem platformer og strukturer til aktiv deltagelse i politisk beslutningstagning. Unge mennesker er ofte underrepræsenteret i de mere traditionelle deltagelsesprocesser, som generelt er tiltænkt borgere i alle aldre. Derfor kræves der målrettede tiltag til at inkludere unge mennesker i den politiske beslutningstagning.

Feedback