Bed de unge deltagere om at evaluere

Bed de unge deltagere om at evaluere

Formålet ved evaluering af aktiviteter har to sider. For det første, som berørt i Idéfasen, finder du ud af, hvad der er gået godt, og hvad, du kunne gøre bedre næste gang du opstiller et lignende projekt. For det andet er det dokumentation for beslutningstagere. Hvis projektet modtager en positiv evaluering, vil det øge oddsene for, at beslutningstagere støtter et nyt ungdom eDeltagelsesprojekt i fremtiden. Det taler for eksempel for sig selv, hvis 99 % af de unge svarer, at de kunne tænke sig at deltage i et lignende projekt. Og hvis de unge evaluerer organisationen af projektet positivt, øges chancerne også for, at beslutningstagerne vil bede dit your team organisere det næste projekt. I boksen nedenfor har vi gengivet et eksempel på en evalueringsformular, som du kan bruge som inspiration.


Inspirerende ja/nej spørgsmål til en evalueringsformular

  • Var materialer og videoer afbalancerede og informative?

  • Blev forskellige og modsatte opfattelser præsenteret og diskuteret?

  • Er du generelt tilfreds med organiseringen af projektet?

  • Tror du på, at resultaterne vil blive brugt til politisk beslutningstagning på en fornuftig måde?

  • Skal projekter som Ungdommen Beslutter fremtidigt arrangeres med andre og/eller lignende emner?

  • Ville du deltage i et projekt som Ungdommen Beslutter igen?


Tal siger tit meget, men ikke alt. Hvis du kunne tænke dig at vide, hvad præcist kan forbedres, er det en god idé at have et par kvalitative input også. En måde at akkumulere denne viden på er at invitere tilfældigt udvalgte deltagere – eller din styringskomité – til en evalueringsmøde få dage efter eventet. En anden mulighed, som også kunne give projektet god presseomtale er at lave små videoer, hvor de unge deltagere deler deres indtryk af projektet. Ud over at præsentere dem for beslutningstagerne, kan disse videoer også deles på SoMe kanaler og anvendes til rekrutteringsformål, når du starter et nyt ungdom eDeltagelsesprojekt. Men vær sikker på, at de filmede deltagere har givet deres tilladelse til, at videoen deles på SoMe kanaler, eller bruges på anden vis i fremtiden.