Idéfase

Du har måske en vag idé om et eParticipation-projekt, som du gerne vil gennemføre, f.eks. hvis der er et spørgsmål, der skal diskuteres med de unge. Eller du føler, at inddragelsen af de unge hidtil har været for kortvarig, og du vil gerne ændre dette og spørge dig selv, hvordan du kan få det til at ske: dette er det, vi kalder "idéfasen". Denne tidlige fase af et deltagelsesprojekt - uanset om det er et digitalt eller analogt projekt - bliver ofte fejlagtigt undervurderet og underprioriteret. Hvis man har et klart billede af projektets formål og den virkning, man ønsker at opnå, øges sandsynligheden for at nå projektets mål.

Sæt realistiske mål for dit projekt

Du bør stille dig selv følgende spørgsmål: Hvad vil du gerne opnå med projektet? Det har alt i alt noget at gøre med effekt. Jo mere klart og realistisk du kan definere disse mål, jo nemmere bliver det for dig at skitsere de nødvendige skridt i projektet for at nå det ønskede resultat. Da det naturligvis drejer sig om e-deltagelse og OPIN i særdeleshed - skal du sikre dig, at dine mål kan nås med OPIN's funktionaliteter.

Du kan altid oprette en testkonto og lege lidt med de muligheder, som OPIN tilbyder. Vi råder dig også indtrængende til at gennemse manualen og retningslinjerne.

Skitsér processen i dit deltagelsesprojekt fra A til Z

"e" i eParticipation henviser primært til den deltagelsesmetode, du anvender. For at projektet kan gennemføres med succes, er der behov for rene projektledelsesfærdigheder - ligesom ved analoge deltagelsesprojekter: Du skal have en klar idé om formålet med dit projekt, den virkning, du ønsker at opnå med det, og det budget, du har til rådighed. Det betyder, at du nu er klar til at lave en grov skitse af processen fra A til Z, som naturligvis skal passe ind i beslutningsprocessen.

Det er et godt udgangspunkt at lave en kort projektbeskrivelse på 2-3 sider. I denne beskrivelse kan du bl.a. inddrage følgende:

 • Baggrunden for projektet
 • Projektidéen og dens mål
 • Metoden (OPIN - eller endnu mere detaljeret: hvilke funktionaliteter i OPIN og måske hvordan I planlægger at kombinere dem med andre supplerende metoder som f.eks. face-to-face-arrangementer)
 • Budgettet
 • Tidslinjen

12 nyttige tips, som du bør huske på i idéfasen

 1. Tag deltagelse alvorligt!
  Stil aldrig et spørgsmål, som du ikke ønsker at få svar på! Når du har svaret, er du forpligtet til at forsøge at få det til at tælle med i beslutningsprocessen. Mere her

 2. Hold de unge mennesker i centrum for det, I gør!
  Det betyder, at du altid skal inddrage og have de unges perspektiver i tankerne, når du træffer beslutninger om dit projekt. Inddrag de unge i dit team fra starten og under alle trin!

 3. Vær klar i dine formål fra starten
  For at kunne definere formålet med dit projekt korrekt skal du forstå og kortlægge den beslutningsproces, som du ønsker, at de unge skal deltage i. Mere her

 4. Sæt realistiske mål for dit projekt
  Jo mere klart og realistisk du kan definere dine mål, jo nemmere vil det være for dig at skitsere de nødvendige trin i projektet for at nå det ønskede slutresultat. Mere her

 5. Vær klar over din egen rolle
  Som facilitator for f.eks. en proces for eParticipation for unge skal du optræde som en "ærlig mægler" og ikke søge et bestemt resultat. Som ærlig mægler skal du være upartisk i både de unges og beslutningstagernes øjne.

 6. Kortlæg dine unge deltagere
  Et andet meget vigtigt spørgsmål at overveje er, om gruppen af unge deltagere skal være repræsentativ for alle unge mennesker i f.eks. din kommune. En repræsentativt afbalanceret gruppe af unge, der deltager i dit projekt, vil gøre resultaterne mere politisk legitime. Mere her

 7. Kortlæg dine støtter med beslutningsmyndighed
  Selv om beslutningsmyndigheden har støttet dit projekt fra starten, er det stadig meget relevant at kortlægge, hvem der er dine sande støtter. Mere her

 8. Sikring af ressourcer til dit projekt
  Sikring af menneskelige og finansielle ressourcer er en kontekstspecifik udfordring. En meget nyttig måde at starte på er ved at kontakte dit nationale ungdoms(informations)råd. Det har ekspertise i at rådgive om denne slags spørgsmål, og ingen kender miljøet for unges deltagelse i dit land bedre. Mere her

 9. Inddrag de unge i din projektidé
  Du bør afprøve den oprindelige projektidé på din målgruppe, lade dem udfordre den og bede om deres input. På den måde undgår du at få en usympatisk idé og i stedet for at komme med et projekt, som de unge faktisk vil deltage i, når det bliver realiseret. Mere her

 10. Inviter beslutningstagere med
  Du bør også afprøve din idé på dine støtter med beslutningskompetence og give dem mulighed for at give feedback. Mere her

 11. Opdater skitsen af dit projekt
  og tal om det med de unge repræsentanter og beslutningstagerne. For det første sikrer det gennemsigtighed i processen, og for det andet kan begge grupper - forhåbentlig - se, at I har lyttet til dem. Mere her

 12. Integrer evaluering i alle projektets faser
  Det gælder især, hvis projektet løber over en længere periode. De vigtigste spørgsmål, du skal stille dig selv (og dit team), er: Hvad gik godt? Hvad kunne have været gjort anderledes? Mere her

Alle tekster og ressourcer på dette websted er blevet finansieret af Europa-Kommissionen som en del af Erasmus+-projektet DIGY og offentliggøres under følgende licens:

License and Logos long