Projekter med Sæt dagsordenen

Projekter med Sæt dagsordenen


Ungdomsklubben vil planlægge et møde med dens medlemmer for at organisere en velgørenhedskoncert! Med OPIN er det muligt at indsamle ideer fra alle, som er involverede i planlægningsprocessen, og gøre dem i stand til at give udtryk for deres enig- eller uenighed med de forskellige forslag. Denne idéindsamling vil gøre det fysiske planlægningsmøde mere effektivt og produktivt.

I projekter med Sæt dagordenen kan brugerne være aktive i to faser:

Fase: komme med og kommentere ideer

Fase: Vær enig / uenig med ideerne og kommentarerne for at finde ud af, hvad deltagerne synes, eller for at beslutte sig for den idé, som skal føres ud i praksis.

Initiativtageren til projektet kan bestemme antallet af dage / uger, som hver fase skal vare. Bagefter kan alle kigge på listen over de offentliggjorte ideer, og se hvor mange brugere, der har stemt for eller imod de forskellige idéer.