Inddragelsesfaserne

Hvilke faser er der i mit projekt?


Projektskabelonerne på OPIN rummer mange forskellige funktioner (klik her for nærmere information). For at strukturere inddragelsesprocessen kan funktionerne aktiveres i forskellige faser, alt afhængigt af skabelonen, du anvender.

Skabelonen for idéudfordringen indeholder eksempelvis to faser:


1. Fase: Opret og kommentér ideer

2. Fase: enig/uenig med disse ideer


Faserne er aktiveret én efter én, afhængigt af din valgte dato. Du kan for eksempel beslutte at lade den første fase løbe over to uger (01.01.-15.01.) efterfulgt af den anden fase af en uges varighed (15.01.-22.01.)

Faserne vises i tidslinjen, så deltagerne altid ved, hvilken fase projektet er i lige nu.


Hvordan aktiverer jeg faser?


1. Klik på

arrowmini

ved siden af dit brugernavn i det øverste højre hjørne og vælg navnet på din organisation i rullemenuen.

2. Vælg fanebladet

projects

Projekter i menuen i venstre side.

3. Vælg et projekt og klik på rediger.

4. Klik på fanebladet fase: Alt afhængigt af din valgte skabelon finder du én eller to inddragelsesfaser.

5. Udfyld navne på og beskrivelserne af inddragelsesfaserne og vælg, hvornår hver enkelt fase skal starte og slutte.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ at datoerne for faserne ikke overlapper hinanden. Hvis dette sker, vil den anden fase blive aktiveret umiddelbart efter afslutningen af den første fase.

6. Klik på gem.