Projekttyper og -funktioner

Hvilke funktioner finder jeg på OPIN?


På OPIN kan organisationer, alt afhængigt af formålet med det enkelte projekt, vælge mellem en række inddragelsesværktøjer. Nogle projekter fokuserer måske på at brainstorme nye ideer, f.eks. fornyelse af en skolegård, mens andre vil planlægge offline møder eller diskutere komplekse tekster, f.eks. positionspapir. OPIN tilbyder følgende grundfunktioner:

Indsamling og diskussion af ideer – tilføj ideer og kommentarer vedrørende særlige spørgsmål eller problemstillinger

Indsamling og diskussion af ideer på et kort – ideer til projekter om fysisk planlægning tilføjes og kommenteres

Diskussion af tekster – tilføj kommentarer til de enkelte afsnit

Beslut i fællesskabvær enig /uenig i ideer eller kommentarer for at vise, hvad du føler og/eller for at styrke beslutningsprocessen

Støt beslutningstagningen – giv udtryk for din mening og tag del i beslutningerne ved at deltage i afstemninger


Hvilke typer af projekter finder jeg på OPIN?


Der er forskellige typer af projekter, som indeholder forskellige dele af disse funktioner. Se den følgende projektliste for at få et hurtigt overblik. Klik på det projekt, som du synes er spændende, for at få flere informationer og eksempler!

Brainstorming (1)

Kortbaseret brainstorming (2)

Idéudfordring (1, 4)

Kortbaseret idéudfordring (2, 4)

Sæt dagsordenen (1, 4)

Tekstbehandling (3, 4)

Afstemning (5)