Vurdering (enig eller uenig i ideer og kommentarer)

Hvordan viser jeg, at jeg er enig eller uenig i en idé eller en kommentar?


I hovedparten af projekterne kan brugerne være enige eller uenige i ideer eller kommentarer. Læs vejledningen nedenfor for at se, hvordan du gør dette!


Klik på den idé, du ønsker at være enig eller uenig i.

Under idébeskrivelsen og under hver kommentar finder du en grøn

agree

og rød

disagree

pil.

Vælg den grønne pil, hvis du er enig med idéen, eller den røde pil, hvis du er uenig.


Vær opmærksom på, at ikke alle projekter giver dig mulighed for at komme med ideer, og at fasen, hvor du kan komme med forslag, måske kan være forbi. Se på projekttyper og værktøjer for at få mere at vide om de forskellige måder, du kan deltage på, eller kig på tidslinjen for hvert projekt for at se i hvilken deltagelsesfase, det er i lige nu!