Projekter med Tekstbehandling

Projekter med Tekstbehandling


Den økologiske ungdomsorganisation har besluttet sig for at udarbejde et nyt positionspapir om følgerne af klimaforandringer og ønsker, at alle organisationens medlemmer er involverede i skriveprocessen. OPIN gør det muligt at skrive og diskutere komplekse tekster i fællesskab for at styrke og forbedre indholdet og dets gennemsigtighed.

I projekter med Tekstbehandling er der to faser, hvor brugerne kan være aktive, alt afhængigt af deres brugerrolle:

Fase: Initiativtageren og de udpegede ordstyrere sammensætter teksten i fællesskab ved at tilføje afsnit.

Fase: Alle brugere kan kommentere de enkelte afsnit eller teksten som helhed, og være enige / uenige i de forskellige kommentarer.

Initiativtageren til projektet kan bestemme antallet af dage / uger, som hver fase skal vare. Bagefter kan alle kigge på den kommenterede tekst og se, hvor mange af brugerne, der har stemt for eller imod de forskellige kommentarer.


text review