Hvorfor deltagelse er vigtig

Vores vision er en demokratisk kultur, hvor aktiv deltagelse er en selvfølge for alle.

Hvorfor deltagelse?

Borgernes deltagelse i den politiske beslutningstagning fører - hvis den er ordentligt organiseret - til mere legitime, innovative og solide beslutninger. Det holder demokratiet levende ved at fremme en dialog mellem borgere og beslutningstagere om konkrete beslutninger, der skal træffes, og politikker, der skal udformes.

Hvorfor unge?

For at fremme demokratisk medborgerskab og give unge mennesker mulighed for aktivt at påvirke de forhold, de lever under, er det vigtigt at tilbyde dem platforme og strukturer til at deltage i den politiske beslutningstagning. Unge er ofte underrepræsenteret i mere traditionelle deltagelsesprocesser, som generelt er udformet til at omfatte borgere i alle aldre. Derfor kræver det en målrettet indsats at inddrage unge i den politiske beslutningstagning.

Lyt til vores podcast: Fremtiden for e-deltagelse

Velkommen til DiGY-podcastserien. I denne episode vil vi tale om et vigtigt emne, nemlig fremtiden for e-deltagelse. Vores gæst i dag er Juha Kiviniemi fra den finske organisation Verke.

Juha Kiviniemi

Juha Kiviniemi

Juha Kiviniemi er ekspert i digitalt ungdomsarbejde fra Verke. Hans ansvarsområder omfatter bl.a. makeraktiviteter og internationalt samarbejde. Uden for arbejdet slapper han af ved at arbejde med læder eller se YouTube i et forsøg på at indhente alle nyttige oplysninger på internettet.

Alle tekster og ressourcer på dette websted er blevet finansieret af Europa-Kommissionen som en del af Erasmus+-projektet DIGY og offentliggøres under følgende licens:

License and Logos long