faq1 Συχνές ερωτήσεις

Συμμετοχή είναι η εμπλοκή των πολιτών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Μία επιτυχημένη συμμετοχή γενικά απαιτεί τρία πράγματα:

1. ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στην απόφαση

2. τη συζήτηση του θέματος και των γεγονότων

3. τη δυνατότητα ψηφοφορίας για τις ομάδες που εμπλέκονται

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής συμμετοχής, αυτά τα βήματα εκτελούνται κυρίως μέσω online εργαλείων. Αυτό προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα: η ηλεκτρονική συμμετοχή καθίσταται δυνατή οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος και οι ενημερωμένες πληροφορίες μπορούν να είναι διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε πραγματικό χρόνο.

Δήμοι, σχολεία και οργανισμοί νεολαίας λαμβάνουν τακτικά αποφάσεις που επηρεάζουν τους νέους. Οι νέοι επιθυμούν και πρέπει να έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων και να συνεισφέρουν τις ιδέες τους σε αυτές τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Ιδιαίτερα οι νέοι χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα για να επικοινωνήσουν - η ηλεκτρονική συμμετοχή μέσω ψηφιακών πλατφορμών, όπως το OPIN, επιτρέπει στους νέους να συμμετάσχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων. Με το OPIN, τα projects συμμετοχής μπορούν να επιλέξουν τον κατάλληλο συνδυασμό online εργαλείων και δραστηριοτήτων εκτός σύνδεσης, ανάλογα με το project.

Το OPIN είναι μία πανευρωπαϊκή πλατφόρμα συμμετοχής νέων. Όπως μία εργαλειοθήκη, το OPIN προσφέρει μία ευρεία ποικιλία διαδικασιών συμμετοχής.

Το OPIN είναι διαθέσιμο για ιδρύματα δημόσιας διοίκησης και οργανισμούς νεολαίας όλων των τύπων και μεγεθών.

Μεταξύ άλλων, το OPIN δίνει τη δυνατότητα σε αρχές, σε οργανισμούς νεολαίας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε λέσχες νεολαίας να ξεκινήσουν τις δικές τους διαδικασίες συμμετοχής στην πλατφόρμα και έτσι να εμπλέξουν ενεργά τους νέους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Το OPIN είναι μία online πλατφόρμα, η οποία παρέχει ψηφιακά και κινητά εργαλεία συμμετοχής. Το OPIN δημιουργεί ένα ψηφιακό σπίτι για projects συμμετοχής και επιτρέπει τη διαφανή επικοινωνία όλων τα σταδίων αυτών των projects.

Το OPIN προσφέρει υποστήριξη και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συμμετοχής.

Το OPIN είναι ένα αποτέλεσμα του project έρευνας και καινοτομίας «EUth - Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «HORIZON2020». Στο project συμμετείχαν έντεκα εταίροι σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Το OPIN σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από κοινού από το nexus Institute for Cooperation Management and Interdisciplinary Research GmbH και από το Liquid Democracy e. V., στο πλαίσιο του project EUth.

Το OPIN προσφέρει τη δυνατότητα έναρξης projects συμμετοχής και πρόσκλησης νέων να συμμετάσχουν.

Το OPIN επιτρέπει στους δημιουργούς των projects συμμετοχής να επιλέγουν μεμονωμένα διαφορετικές διαδικασίες συμμετοχής. Οι δημιουργοί συντονίζουν τη διαδικασία και οργανώνουν την κοινότητά τους μόνοι τους. Έτσι, μπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή και να αντιδράσουν στις τρέχουσες εκδηλώσεις.Το OPIN υποστηρίζει τη συμμετοχή των συμμετεχόντων στα projects μέσω:

Συμμετοχής σε online συζητήσεις, σχολιάζοντας και υποβάλλοντας προτάσεις.Ψηφοφοριών για συγκεκριμένα ή ανοιχτά θέματα και/ή δηλώσεις

Η λειτουργία λήψης του OPIN διευκολύνει την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων των συζητήσεων και των ψηφοφοριών. Το OPIN επιτρέπει την ενσωμάτωση εκδηλώσεων εκτός σύνδεσης σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας συμμετοχής.

Το OPIN προσφέρει έξι εργαλεία για την υλοποίηση των διαδικασιών συμμετοχής: («Καταιγισμός Ιδεών», «Πρόκληση Ιδεών», «Χωροταξικά Εργαλεία», «Ρύθμιση Ημερήσιας Διάταξης», «Έλεγχος Κειμένου» και «Δημοσκόπηση», καθώς και ένα εργαλείο υποστήριξης για δημιουργούς project («Εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων»).

Το OPIN διατίθεται προς το παρόν στα αγγλικά, δανικά, γαλλικά, σλοβενικά, γερμανικά, σουηδικά, ελληνικά, σλαβομακεδονικά, γεωργιανά και ιταλικά.

Ως ευρωπαϊκή πλατφόρμα, το OPIN επιδιώκει να υπερβεί τα γλωσσικά εμπόδια και να είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες στις γλώσσες τους.

Το OPIN χρειάζεται τη βοήθειά σας, εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το OPIN στη μητρική σας γλώσσα. Επικοινωνήστε με το info@opin.me για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμμετοχή στη συνεργατική διαδικασία μετάφρασης του λογισμικού.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα χειριστούμε τα δεδομένα σας με φροντίδα και προσοχή για να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού project «EUth- Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe», το OPIN είναι υποχρεωμένο να παράσχει ανώνυμα ονόματα χρηστών για όλους τους συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών. Σας ζητούμε να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδώνυμο ως όνομα χρήστη. Μόνο με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούν τρίτοι να μάθουν το πραγματικό σας όνομα

Το OPIN φιλοξενείται σε ευρωπαϊκούς διακομιστές, όπου ισχύουν οι ευρωπαϊκοί νόμοι περί προστασίας δεδομένων. Κάθε λογαριασμός OPIN συνδέεται με μία επαληθευμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε χρήστης δημιουργεί έναν λογαριασμό με έναν κωδικό πρόσβασης. Για την εγγραφή ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία: Μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν κωδικό πρόσβασης (υπάρχει πάντα απόκρυψη του κωδικού πρόσβασης όταν τον εισάγετε) και ένα όνομα χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των ανηλίκων και σχετικά θέματα, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.