Προσθέστε τους εκκινητές στον οργανισμό σας


Πώς μπορώ να προσθέσω νέους εκκινητές στην οργάνωσή μου;


Αν θέλετε να προσθέσετε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο για τη διαχείριση του οργανισμού σας, στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@opin.me) και παρέχετε:

  1. Ο οργανισμός σας στο OPIN
  2. Τα ονόματα χρήστη και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των νέων πρωτοκόλλων

Θα προσθέσουμε τους νέους εκκινητές τις επόμενες 2-3 εργάσιμες ημέρες στον οργανισμό σας.