Στάδια συμμετοχής


Τι είναι τα στάδια στην εργασία μου;


Τα πρότυπα εργασιών στο OPIN προσφέρουν μια ποικιλία λειτουργιών (κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες). Για δόμηση της διαδικασίας συμμετοχής, οι λειτουργίες μπορεί να ενεργοποιούνται σε διαφορετικά στάδια, ανάλογα με το πρότυπο που έχετε επιλέξει.

Για παράδειγμα, το πρότυπο πρόκλησης ιδέας περιλαμβάνει δύο στάδια:

Στάδιο 1: ανάρτηση ιδεών και σχολιασμός

Στάδιο 2: συμφωνία/διαφωνία με τις ιδέες

Τα στάδια ενεργοποιούνται το ένα μετά το άλλο, ανάλογα με τις ημερομηνίες που επιλέγετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια του πρώτου σταδίου έως δύο εβδομάδες (01.01.-15.01.) και του δεύτερου σταδίου έως μια εβδομάδα (15.01.-22.01.)

Τα στάδια εμφανίζονται στο χρονολόγιο, ώστε να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εργασία.


Πώς μπορώ να κάνω ενεργοποίηση των σταδίων;


1. Κάντε κλικ στην επιλογή 

arrowmini

δίπλα στο όνομα χρήστη σας στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε το όνομα του οργανισμού σας από το αναδυόμενο μενού.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Εργασίες 

projects

από το μενού στην αριστερή πλευρά.

3. Επιλέξτε μια εργασία και κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία.

4. Κάντε κλικ στην καρτέλα στάδιο: Ανάλογα με το πρότυπο που έχετε επιλέξει, θα βρείτε ένα ή δύο στάδια συμμετοχής.

5. Συμπληρώστε τις ονομασίες και περιγραφές για τα στάδια συμμετοχής και επιλέξτε πότε θα ξεκινά και πότε θα τελειώνει κάθε στάδιο.

ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ότι δεν είναι δυνατή η επικάλυψη των ημερομηνιών των σταδίων. Αν υπάρχει επικάλυψη, το δεύτερο στάδιο θα ξεκινήσει αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο.

6. Επιλέξτε αποθήκευση.