Αξιολόγηση (συμφωνία ή διαφωνία με ιδέες και σχόλια)


Πώς μπορώ να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με μια ιδέα ή ένα σχόλιο;


Στις περισσότερες εργασίες, οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με ιδέες ή σχόλια. Για να μάθετε τον τρόπο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα!

1. Επιλέξτε την ιδέα με την οποία θέλετε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε.

2. Κάτω από την περιγραφή της ιδέας και κάτω από κάθε σχόλιο, θα βρείτε ένα πράσινο 

agree

και ένα κόκκινο 

disagree

βέλος.

3. Επιλέξτε το πράσινο βέλος, για να συμφωνήσετε με την ιδέα ή το κόκκινο βέλος, για να διαφωνήσετε.

Λάβετε υπόψη σας ότι δεν έχετε τη δυνατότητα έκφρασης συμφωνίας ή διαφωνίας με ιδέες και σχόλια σε όλες τις εργασίες. Επίσης, το στάδιο υποβολής αξιολόγησης μπορεί να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ελέγξτε τα είδη εργασιών και τα εργαλεία, για να μάθετε τις διάφορες δυνατότητες συμμετοχής ή ανατρέξτε στο χρονολόγιο κάθε εργασίας, για να δείτε σε ποιο στάδιο συμμετοχής βρίσκεται αυτή τη στιγμή!