Διαχείριση χρηστών


Πώς μπορώ να προσκαλέσω Χρήστες/Διαχειριστές στην εργασία μου;


1. Κάντε κλικ στην επιλογή arrowmini δίπλα στο όνομα χρήστη σας στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε το όνομα του οργανισμού σας από το αναδυόμενο μενού.

2. Επιλέξτε την καρτέλα Εργασίες projects από το μενού στην αριστερή πλευρά.

3. Επιλέξτε την εργασία στην οποία θέλετε να προσκαλέσετε χρήστες (ιδιωτικές εργασίες) ή διαχειριστές (ιδιωτικές και δημόσιες εργασίες) και κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία στη δεξιά πλευρά.

4. Επιλέξτε την καρτέλα Διαχειριστές, για να προσκαλέσετε διαχειριστές στην εργασία σας. Προσκαλέστε τους διαχειριστές της εργασίας σας μέσω email. Επιλέξτε προσθήκη, για να αποστείλετε τις προσκλήσεις σας.

5. Επιλέξτε την καρτέλα Χρήστες (μόνο για ιδιωτικές εργασίες), για να προσκαλέσετε χρήστες στην εργασία σας. Προσκαλέστε τους χρήστες της εργασίας σας μέσω email. Επιλέξτε προσθήκη, για να αποστείλετε τις προσκλήσεις σας.