πεπερασμένος

ადამიანების უფლებების გუნდი

ეს იქნება სივრცე სადაც მოხდება ერთობლივად პროექტის შემუშავება

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

1. ჩამოაყალიბეთ თქვენი პროექტის მიზანი და ამოცანები SMART კრიტერიუმების მიხედვით (მაქს. 250 სიტყვა). 

2. "პრობლემის ხის" გამოყენებით, განმარტეთ თქვენ მიერ შემოთავაზებული პროექტის საჭიროება (მაქს. 300 სიტყვა). 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

კომენტარების მიღების ეტაპი

ამ ეტაპზე თქვენ მიიღებთ უკუკავშირს თქვენ მიერ შემოთავაზებულ პროექტთან დაკავშირებით.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση