πεπερασμένος

Jugendbeteiligung stärken

Wir wollen Erfahrungen von anderen zusammentragen, welche Gruppen bseonders gut bzw. schlecht mit digitalen Beteiligungstools erreicht werden können.

Χρονοδιάγραμμα

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Welche Jugendlichen erreichen wir gut mit digitalen Beteiligungstools?

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση
Feedback