πεπερασμένος

შეხვედრა შშმ პირთა თემატიკაზე

"ახალგაზრდული ჰორიზონტის" ინიციატივით იგეგმება ონლაინ კონფერენციის ჩატარება

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

"ახალგაზრდული ჰორიზონტის" ინიციატივით იგეგმება ონლაინ კონფერენცია, რომელიც შეეხება შემდეგ საკითხებს:  შშმ პირთა უფლებები და უსაფრთხოება, ეკონომიკური განვითარება, დღეს არსებული ბარიერები და მათი მოგვარების გზები, სწორი ტერმინების გამოყენება;

 

შეხვედრას წარუძღვება თბილისის მერიის შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს აღმასრულებელი მდივანი გიგა სოფრომაძე;

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

შეხვედრის დროის შერჩევა

გამოკითხვა მიზნად ისახავს შევარჩიოთ ისეთი დრო, რომ ყველამ მოახერხოთ შეხვედრაზე დასწრება;

Σχόλια

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση