πεπερασμένος

Your Feedback, Questions & Comments about OPIN

We would like to know your opinion about the OPIN platform!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

We want to know your opinion about OPIN in order to further develop the platform according to the needs of our users. Tell us what you like or dislike, share your experiences with us and other users, connect with other participants and organisations or just ask anything regarding digital youth participation.

Thank you for your participation!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Please share your thoughts and experiences with us!

What did you like about OPIN? - Where did you find difficulties? - What are your suggestions for improvement?

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση