ინკლუზიის გუნდი

ეს იქნება სივრცე სადაც მოხდება ერთობლივად პროექტის შემუშავება

Timeline

info

1. ჩამოაყალიბეთ თქვენი პროექტის მიზანი და ამოცანები SMART კრიტერიუმების მიხედვით (მაქს. 250 სიტყვა). 

2. "პრობლემის ხის" გამოყენებით, განმარტეთ თქვენ მიერ შემოთავაზებული პროექტის საჭიროება (მაქს. 300 სიტყვა). 

Thanks for participating!

This phase is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project! The next phase will start soon.

შემუშავების ფაზა

ამ ეტაპზე თქვენ და თქვენმა გუნდმა უნდა შეასრულოს მოცემული დავალება.

Moderators are currently creating a document.

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation
Feedback