finished

Потребите на младите од Општина Велес

Целта на проектот е да собереме информации од младите од Општина Велес. Да дознаеме кои се нивните потреби и како да го подобриме нивното место на живеење.

Timeline

info

Целта на проектот е да собереме информации од младите од Општина Велес. Да дознаеме кои се нивните потреби и како да го подобриме нивното место на живеење.

Contact for questions

Email Website

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.