ALI MLADI VIDIMO PRILOŽNOSTI?

ela

KDO SMO MLADI?

Definirati je potrebno ciljne skupine (CS), ki so v kategoriji mladih različne. Npr. mladoletni, mladi do 20 let, mladi do 30 let, dijaki, študenti, brezposelni, mlade družine, itd. Določenim CS je potrebno prilagoditi vsebino dogodkov.

PREDLOG ZA NADGRADJO JE SODELO-VANJE

Javni zavodi oz. občina, kot organizator, bi morala prireditve ustvarjati v sodelovanju z društvi, ki razpolagajo s široko mrežo aktivnih mladih (npr. gasilci, pevska društva, likovna, slikarska in študentska društva, nevladne organizacije, dramske, literarne, plesne in športne skupine, …). Podelili bi jim naziv ambasador festivala/dogodka ali promotor prireditve. Govorimo o društvih, ki delujejo neprofitno in v javnem interesu.

Aktualne in nove festivale/prireditve bi lahko nadgradili in oblikovali z vsebino/temami:

  • povezano z vodo/Sava (poiskati skupno asociacijo in lokalno pripadati, se poistovetiti z glavnim mestom občine, meander, ki nas je zaznamoval), 
  • spodbujanja start-upov, okroglih miz, mreženju (kako mlade navdušiti, da ustvarijo lastno podjetje, podjetništko razmišljanje out-of-the-box, razvijanju idej),
  • prireditvami v obliki taborov (dalj trajajočih vsebinah - poletni/zimski/spomladanski/jesenski),
  • filmskimi večeri, kino pod vrbami v parku ob reki ali fimska noč v muzeju,
  • z menjavo lokacij (velika občinska stavba, muzej, cerkev, platoji, ob reki, v parku, na travniku, pred spomenikom, v stari hiši, na podstrešju, ...)
  • igrami za spodbudo zabave in sporočilnosti (vodnimi, brez-meja, kmečkimi, bralnimi, glasbenimi, ...), nekakšen vzor je festival Taček, ki predstavlja vsebino in hkrati zabavo!
  • kulinaričnimi vsebinami v režiji mladih,
  • festivali/dogodki, ki slonijo na učenju sodelovanja, duhovnosti, meditaciji, resnici, vesti, etiki,
  • izborom glasbenih zvrsti, ki zanimajo dotično CS (npr. na festivalu Slovo poletju en dan nameniti mladim, z elektronsko/rock/punk/alternativno glasbo. V prazničnem mestu bi en dan posvetili samo mladim (nastopajoči, razstavljavci na stojnicah, vključiti lokalne šole, gimnazijo), 
  • s poudarkom na pomembnosti, vrednosti, odgovornosti, odločanju in vplivu mladih.

VLOŽITI V KOMUNIKACIJO IN ANIMACIJO

Vzpostaviti komunikacijo z mladimi preko socialnih skupin, medijev, animacije preko društev, itd. Jih nagraditi s pohvalami za prostovoljno delo (potrdilo bi jim lahko koristilo kot priloga/dosežek pri iskanju službe). Jih animirati preko spodbujanja pri ne pitju alkohola (nagrade za 00.00), natečajev, delavnic, okroglih miz, razstav. Vsak mesec v lokalnih spletnih/tiskanih medijih predstaviti enega uspešnega mladega (ali skupino), ki je zgled in okvir delovanja v lokalni skupnosti - pisati o tem kako se povezuje z vsebino na prireditvah. Cilj - poiskati aktivne mlade, jim na občinskih prireditvah in dogodkih dati priložnost in pokazati, da je prostor še za vključitev neaktivnih.

Réactions