..

სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების გააქტიურება

ჩემს სკოლაში არ არის ცეკვის წრე და ასევე ხატვის  წრეც. ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა გაიხსნასს რადგან, ბავშვები აქტიურრადდ იყვნე ჩართული სკოლის გარე აქტვობებში.

Réactions