Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων

Η απασχολησιμότητα των νέων είναι ένα μείζον θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας. Να δημιουργηθούν προγράμματα, ειδικά για νέους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, μέσω των οποίων θα μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες, επαγγελματική καθοδήγηση και δυνατότητες δικτύωσης ώστε να μπορούν διασφαλίσουν την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Réactions