Καλλιέργεια εθελοντικής κουλτούρας στους νέους

Προώθηση του εθελοντισμού και καλλιέργεια εθελοντικής συνείδησης από τα πρώτα στάδια εκπαίδευσης των νέων. Είναι επίσης εξίσου σημαντικό να προωθηθεί η αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσα από τον εθελοντισμό για να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο στους νέους να δραστηριοποιούνται εθελοντικά.

Réactions