პოეზიის საღამოები

განათლება და ინფორმირება

მოეწყოს პოეზიის საღამოები ,რომელსაც წარუძღვებიან აჭარის ცნობილი პოეტები ,სადაც მოხდება იდეების გაცვლა,შეიძლება გამოუცდელ პოეტებთან გასაუბრება და სპეციალისტებისგან რჩევების მიღება .(თამარ ილდიზს ეკუთვნის იდეა.)

 

Réactions