Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας για πληροφόρηση σε θέματα Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων

Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας (π.χ. Ιστοσελίδας, app σε διάφορες γλώσσες) με θέματα Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας και Δικαιωμάτων (ΣΑΥΔ) που θα περιλαμβάνει έγκυρη πληροφόρηση και συμβουλευτική για νέους/νέες. Επίσης, θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τις διαθέσιμες υπηρεσίες ΣΑΥΔ στο δημόσιο τομέα/ιδωτικό ή υπηρεσίες που προσφέρονται από ΜΚΟ. Ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης, live chat, live link camera, 24ωρη λειτουργία και με υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία (π.χ. οπτικό-νοηματική), και θα παραπέμπει σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες άλλων φορέων κυβερνητικών, μη κυβερνητικών και ιδιωτικών.

Réactions