Σχολές Γονέων

P.P

Το υπουργείο παιδείας να προσφέρει κύκλο εξειδικευμένων σεμιναρίων, σε κάθε κοινότητα, σε γονείς με σκοπό την ψυχοεκπαίδευση τους σε θέματα γονεϊκότητας.

Réactions