Συμμετοχή των νέων στα Πολιτικά Δρόμενα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείτε ολοένα και περισσότερο η απαξίωση από πλευράς των νέων προς την πολιτική και τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Αυτό αποδεικνύεται από το υψηλό ποσοστό αποχής των νέων στις πρόσφατες Προεδρικές Εκλογές. Η απαξίωση στα πολιτικά δρόμενα κρίνεται επικίνδυνη και ανησυχητική καθώς οι νέοι δεν εκφράζουν στο μέγιστο δυνατό τις θέσεις και απόψεις τους για τα θέματα που τους απασχολούν άμεσα. Τα τελευταία χρόνια μέσω της Εθνικής Στρατηγικής για την Νεολαία έγινα βήματα προόδου αλλά υπάρχει αρκετό περιθώριο προόδου ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο.

 

Το Κράτος μέσω εκσυγχρονισμένων μεθόδων και αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών θα πρέπει να εργαστεί για την δημιουργία κουλτούρας για την συμμετοχή των νέων στα πολιτικά δρόμενα. Παράλληλα μέσω της σχολικής εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε το σχολείο να αποτελέσει προμετωπίδα της ενεργούς πολιτότητας. Επίσης μέσω του σχεδίου δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για την Νεολαία θα πρέπει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου να βοηθήσει στην Ενδυνάμωση των Οργανώσεων Νεολαίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο και υψηλής ποιότητας δεξιότητες στα μέλη τους για να αποτελέσουν ενεργά μέλη της κοινότητας τους και του τόπου γενικότερα.

Réactions