ადამიანების უფლებების გუნდი

ეს იქნება სივრცე სადაც მოხდება ერთობლივად პროექტის შემუშავება

Chronologie

info

1. ჩამოაყალიბეთ თქვენი პროექტის მიზანი და ამოცანები SMART კრიტერიუმების მიხედვით (მაქს. 250 სიტყვა). 

2. "პრობლემის ხის" გამოყენებით, განმარტეთ თქვენ მიერ შემოთავაზებული პროექტის საჭიროება (მაქს. 300 სიტყვა). 

კომენტარების მიღების ეტაპი

Cette phase termine dans 1 semaine et 5 heures

22 fév. 2020 01:00 - 7 mars 2020 01:00 ( Votre fuseau horaire: Europe/Berlin)

ამ ეტაპზე თქვენ მიიღებთ უკუკავშირს თქვენ მიერ შემოთავაზებულ პროექტთან დაკავშირებით.

L’initiateur n’a pas encore précisé les résultats attendus du projet.

Autres projets de cette organisation
Feedback