ბრეინსტორმინგის / გონებრივი იერიშის პროექტები

მასწავლებლებს სურთ, რომ მოსწავლეები უფრო აქტიურად ჩაებან სკოლის პოლიტიკაში, მაგრამ ვერ მოუფიქრებიათ კარგი აზრი? OPIN გთავაზობთ შესაძლებლობას, რომ შეეკითხოთ აზრი ყველა ამ საკითხით დაინტერესებულ და სხვა ნებისმიერ ადამიანს!

 ბრეინსტორმინგის პროექტებში მომხმარებლებს შეუძლიათ გარკვეული საკითხის ან პრობლემის შესახებ იდეების მოფიქრება და მათი კომენტირება.

 პროექტის ინიციატორს შეუძლია გადაწყვიტოს, რამდენი დღე / კვირა გასტანს ბრეინსტორმინგის ეტაპი. შემდგომ შეგიძლიათ შეამოწმოთ ყველა გამოქვეყნებული აზრის / კომენტარის სია და გადაწყვიტოთ, თუ როგორ გამოიყენოთ შედეგები.

brainstorm example