საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის პროექტები


საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა უზრუნველყოფს ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სწრაფ ჩართულობას, ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული ხმის მიცემის საშუალებით.

FlashPoll არის უფასო მობილური აპლიკაცია, რომლის ჩამოტვირთვაც შეიძლება App store-დან და Play store-იდან. ეს გადაწყვეტილების მიმღებებს აძლევს საშუალებას, ჩაატარონ პროფესიული, გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული გამოკითხვა და წაახალისონ ადგილობრივი ახალგაზრდობა გარკვეულ დროსა და ადგილზე, ასე რომ მათ შეძლონ, საკუთარ მობილურ ტელეფონებზე პირდაპირ გამოეხმაურონ გამოკითხვას.