მომხმარებლის როლები

რა სახის როლები აქვს მომხმარებელს OPIN-ზე და რა უფლებებს ითვალისწინებენ ისინი?


OPIN-ზე მომხმარებლის სამი სხვადასხვა როლი არსებობს: ინიციატორები, მოდერატორები და მომხმარებლები. ინიციატორები OPIN-ზე ახდენენ საკუთარი ორგანიზაციის რეგისტრაციას და შეუძლიათ წამოიწყონ პროექტები. მომხმარებლები ინიციატორების მიერ შეიძლება დაინიშნონ მოდერატორებად, რათა დაეხმარონ მათ პროექტების წარმართვასა და მონიტორინგში. იდეებისა და კომენტარების მიწოდების და შეფასების საშუალებით, მომხმარებლებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა სახის პროექტებში, აზრის გამოხატვის მიზნით და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გასაუმჯობესებლად!


შეამოწმეთ ცხრილი იმის შესატყობად, თუ რა სახეობის აქტივობის გამოჩენა შეგიძლიათ მომხმარებლის როლში: 

User Matrix