FAQ's Како се користи OPIN

Вашата сметка

Проекти

На ОПИН можете да се вклучите во различни форми на процеси на учество. Пред да одлучите каде и како сакате да учествувате, дознајте сè што треба да знаете за различните видови на проекти и алатки кои ги нудиме.

Водич за учесници

Подготвени да бидете активни на ОПИН? Тука ќе најдете повеќе информации за тоа како да учествувате во проектите што Ве интересираат.

Водич за иницијатори

Јавните администрации и младинските организации од која било големина можат да формираат сопствени процеси на учество. Тука ќе ги најдете сите потребни информации за тоа како да започнете и да управувате со Вашите проекти.