Додајте иницијатори во вашата организација


Како можам да додадам нови иницијатори во мојата организација?


Ако сакате да додадете кој било иницијатор за управување со вашата организација, ве молиме пратете ни е-мејл (info@opin.me) и обезбедете:

  1. Вашата организација на OPIN
  2. Адресите за кориснички имиња и е-пошта на новите иницијатори

Ние ќе ги додадеме новите иницијатори во следните 2-3 работни дена во вашата организација.