Остави коментар

Како можам да додадам коментар?

Во поголемиот дел од проектите, корисниците можат да коментираат за идеи, коментари или текстуални пасуси. За да научите како да додадете коментар, прочитајте ги чекорите подолу!

Коментирање за идеи:

 1. Кликнете на идејата за која сакате да коментирате.
 2. Напишете го Вашиот коментар во синото облаче за говор што се наоѓа под описот на идејата.
 3. Кликнете на ОБЈАВИ за да го објавите Вашиот коментар.

Коментирај за коментари:

 1. Кликнете на Одговори на десната страна под коментарот за којшто би сакале да коментирате.
 2. Напишете го Вашиот коментар во облачето за говор под коментарот.
 3. Кликнете на ОБЈАВИ за да го објавите Вашиот коментар.

Коментирај на текстуални пасуси:

 1. Пасус: Лизгајте со глувчето над пасусот за којшто сакате да коментирате и кликнете на јазичето ДОДАЈТЕ ГО ВАШИОТ КОМЕНТАР кое се појавува на десната страна покрај пасусот.
 2. Цел текст: Лизгајте со глувчето сè до крајот на текстот и кликнете во облачето за говор.
 3. Напишете го Вашиот коментар во облачето со син говор.
 4. Кликнете на ОБЈАВИ за да го објавите Вашиот коментар.

Внимавајте, бидејќи неќе бидете во можност да коментирате за идеи во сите проекти, коментари или текстуални пасуси, или фазата на коментирање веќе може да е завршена. Проверете ги видовите на проекти и алатките на проектот за да дознаете за различните можности за учество, или да погледнете во времепловот на секој проект за да знаете во која фаза на учество се сега!

Како можам да уредам или избришам мој коментар?

Уреди коментар:

 1. Кликнете на трите точки покрај Вашиот коментар и одберете уреди.
 2. Променете го Вашиот коментар како што сакате.
 3. Кликнете на ОБЈАВИ.

Избриши коментар:

 1. Кликнете на трите точки покрај Вашиот коментар и одберете избриши.
 2. Кликнете на ИЗБРИШИ за да го потврдите процесот на бришење.