Учествувајте во (приватни) проекти


Како можам да учествувам во проекти?

  1. Кликнете на проектот што Ве интересира
  2. Изберете јазиче во лентата поделена на три дела: информација, учество или резултати за подетални информации за проектот и процесот на учество.
  3. Проверете ја фазата на учество во проектот преку неговиот времеплов.
  4. Започнете да учествувате, согласно упатствата на проектот.

Времеплов

Во секој проект ќе најдете времеплов веднаш под насловот на проектот. Таму можете да видите во која фаза на учество се наоѓа проектот и да добиете подетални информации за фазите, со лизгање на глувчето низ времепловските точки.

timlineneu

Информација, учество, резултат:

Под времепловот постои лента поделена на три дела, вклучувајќи и јазиче за подетални информации за проектот, јазиче за учество кој покажува како да учествувате во проектот и јазиче за резултати каде што можете да ги најдете сите заклучоци/исходи на проектот.Како можам да учествувам во приватни проекти?

Некои проекти може да бидат обележани со „приватен“ знак. Тие проекти беа креирани како приватен процес само за поканети членови. Ако корисниците сакаат да учествуваат иако сè уште не биле поканети, тие можат лесно да побараат пристап:

  1. Кликнете на приватниот проект од ваш интерес.
  2. Кликнете на копчето „Барање за членство“ под насловот на проектот.
  3. Потврдете го процесот со кликнување на „Побарај членство“ во скокачкиот прозорец.
  4. Откако администраторот ќе го потврди вашето барање, ќе бидете известени преку е-пошта.