Poll Projects

Анкетни проекти


Анкетните процеси обезбедуваат брз начин за вклучување на младите во процесите на донесување одлуки со гласање базирано на локација.

FlashPoll е бесплатна апликација за мобилни уреди која може да се преземе во продавниците за апликации App store и Play store. Таа им овозможува на носителите на одлуки да креираат професионални гео-локализирани анкети и да ги промовираат меѓу локалната младина во дефинирани моменти и места, така што тие можат да одговорат на анкетата директно од своите мобилни телефони.