Оценување (согласување или несогласување со идеи и коментари)


Како можам да се согласам или да не се согласам со некоја идеја или коментар?


Во поголемиот дел од проектите, корисниците можат да се согласат или да не се согласат со идеи или коментари. За да научите како да го направите тоа, прочитајте ги чекорите подолу!

1. Кликнете на идејата со којашто сакате да се согласите или да не се согласите.

2. Под описот на идејата и под секој коментар ќе најдете зелена agree  и црвена disagree  стрелка.

3. Изберете ја зелената стрелка за да се согласите со идејата, или црвената стрелка за да не се согласите.

Внимавајте бидејќи не ќе бидете во можност да се согласите/да не се согласите со идеи или коментари во сите проекти, или фазата на оценување може да не е започната. Проверете ги видовите на проекти и алатките на проектот за да дознаете за различните можности за учество, или да погледнете во времепловот на секој проект за да знаете во која фаза на учество се сега!