Улоги на корисниците


Кои улоги на корисниците постојат на ОПИН и кои права ги имаат тие?


Постојат три различни улоги на корисниците на ОПИН: Иницијатори, модератори и корисници. Иницијаторите ја регистрираат својата организација на ОПИН и можат да поставуваат проекти. Корисниците може да бидат назначени како модератори од страна на иницијаторите, за да помогнат во насочувањето и следењето на проектите. Корисниците можат да учествуваат во различни проекти со додавање и оценување на идеи и коментари, за да го изразат своето мислење и да го подобрат процесот на донесување одлуки!

 

Проверете ја табелата за да дознаете за постапките што можете да ги извршите во Вашата улога на корисник:

User Matrix