Sporočite svoje rezultate zunaj ravni odločanja

Ni dovolj samo, da rezultate predstavite nosilcem odločanja. Predvsem je zelo pomembno nadaljevanje z mladimi udeleženci. Najprej jim pošljite rezultate. Drugič, obveščajte jih o pobudah, ki so bile uresničene, da bi jih ocenili, in kakšen je bil njihov vpliv do sedaj.

Na splošno morajo biti vaši rezultati na spletu prosto dostopni vsem zainteresiranim stranem. Morate pa rezultate neposredno sporočiti vsem ciljnim skupinam, ki ste jih identificirali, ko ste pripravili komunikacijsko strategijo za svoj projekt. Pridobivanje javnega mnenja bo pozitivno učinkovalo na vaše možnosti za doseganje vaših ciljev.

Feedback