Zakaj udeležba mladih?

Zato da se spodbudi demokratično državljanstvo in mladi usposobijo za aktivno vplivanje na pogoje, v katerih živijo, je pomembno, da so jim na voljo platforme in strukture za politično odločanje. Mladi so pogosto v bolj tradicionalnih sodelovalnih  postopkih, ki so navadno namenjeni vključevanju državljanov vseh starosti, slabo zastopani. Zato so potrebna usmerjena prizadevanja za vključitev mladih v politično odločanje.

Feedback