V vsako fazo projekta vključite vrednotenje (evalvacijo)

Pogosto se vrednotenje izvaja le ob koncu projekta. Vendar pa je lahko zelo dragoceno, da se po vsaki fazi projekta porabi nekaj časa za vrednotenje in po potrebi prilagodi izvirne načrte. To še zlasti velja, če bo projekt trajal dlje časa.

Glavna vprašanja, ki si jih morate postaviti vi (in vaša skupina), so: Kaj je šlo dobro? Kaj bi bilo mogoče narediti drugače? Zapišite si, kaj ste se naučili, in to upoštevajte, ko na koncu projekta ocenite celoten postopek od A do Ž. Te izkušnje predstavljajo zelo dragocene vpoglede. Ko boste naslednjič organizirali podoben projekt, se učite iz svojih uspehov in napak ter jih delite z drugimi, ki načrtujejo izvedbo projekta eParticipacije mladih. 

Seveda morate po participativnih dejavnostih vključiti tudi vrednotenje z mladimi udeleženci. Za več informacij v zvezi s tem si oglejte Fazo participacije!