Faza rezultatov

Skoraj ste na cilju. Kljub temu je treba rezultate projekta še vedno pripraviti in preoblikovati v dostopne rezultate, ki jih je treba nato posredovati nosilcem odločanja in drugim osebam. In ne pozabite na vrednotenje!

Sporočanje rezultatov na lahko dostopen, pregleden in privlačen način.

Ne glede na obliko je zelo pomembno, da so rezultati predstavljeni na pregleden način, ki je privlačen tudi za prejemnike. Ker je prejemnikov rezultatov več, so pri tem zelo pomembna tudi usmerjena prizadevanja. Različne skupine prejemnikov lahko vprašate, kako bi najraje prejemali rezultate. Nosilci odločanja bi jih morda želeli na en način, mediji na drug, mladi pa na tretji.

Poleg predstavitve dejanskih rezultatov v obliki zamisli, priporočil ali drugega je pomembno tudi, da pojasnite pomen in ustreznost rezultatov projekta. Vsem morate pojasniti, da je z vključevanjem mladih v procese odločanja mogoče pridobiti resnično kakovostne rezultate. Povedano drugače, s svojimi rezultati morate pokazati, kako dobro deluje sodelovanje mladih.

Dobrodošli v seriji podkastov DiGY. V tej epizodi govorimo o "Drugi strani mize: pogledi oblikovalcev politik". Današnji gost je Jason Zammit, višji vodja za raziskave, strategijo in izvajanje mladinske politike pri Agenciji Zghazagh - Nacionalni mladinski agenciji Malte.

5 koristnih nasvetov, ki jih imejte v mislih v fazi izida

 1. Predstavite svoje rezultate odločevalcem iz oči v oči
  Na ta srečanja se morate dobro pripraviti. Nosilci odločanja lahko postavijo kritična vprašanja, kot so število udeležencev, reprezentativnost, legitimnost rezultatov, nevtralnost informativnega gradiva itd.

 2. Obveščanje o rezultatih zunaj ravni odločanja
  Spremljanje mladih udeležencev je bistvenega pomena. Najprej jim morate poslati rezultate. Drugič, obveščati jih morate o pobudah, ki se izvajajo, da bi bil njihov prispevek pomemben, in o tem, kakšen je bil njihov dosedanji učinek.

 3. Ocenite vpliv svojega projekta.
  Ocena učinka je vedno koristna. Če je vpliv majhen, se boste naučili, kaj morate pri naslednjem projektu narediti drugače. Če je učinek velik, ga boste lahko uporabili, ko boste prepričevali nosilce odločanja, naj podprejo vaš naslednji projekt e-udeleževanja mladih.
 4. Vrednotenje in vzdrževanje projekta od začetka do konca.
  Pri tem vam bodo v veliko pomoč ocenjevalni listi iz vsake od štirih faz. Na splošno izkoristite to priložnost, da se naučite, kaj je šlo dobro in kaj ne, ter razmislite o predlaganih rešitvah za to.
 5. Začnite svoj naslednji projekt e-participacije mladih
  Na splošno so državljani - tako mladi kot starejši - po sodelovanju v participativnih procesih zelo politično angažirani. Zato vam svetujemo, da čim prej začnete izvajati naslednji projekt, da boste lahko ohranili to energijo. Prav ta energija prispeva k ohranjanju naše demokracije!

Vsa besedila in vire na tej spletni strani je financirala Evropska komisija v okviru projekta DIGY programa Erasmus+ in so objavljeni pod naslednjo licenco:

License and Logos long