Agenda Setting Projects

Projekti za nastavitev dnevnega reda


Mladinski klub želi načrtovati srečanje s svojimi člani, da organizira dobrodelni koncert! OPIN ponuja možnost zbiranja idej od vseh vključenih v postopek načrtovanja in jim omogoča, da izrazijo svoje soglasje ali nesoglasje z različnimi predlogi. Tako bo sestanek načrtovanja brez povezave izboljšal hitrost in produktivnost.

V projektih dnevnega reda so lahko uporabniki aktivni v dveh fazah:

  1. Faza: ustvari in komentiraj ideje

Faza: se strinjam/se ne strinjam s temi idejami/komentarji, kako preveriti, kako se vsi počutijo ali se odločijo, katero idejo bodo izvajali.

Pobudnik projekta se lahko odloči, koliko dni/tednov bo trajala vsaka posamezna faza. Nato lahko vsi pregledajo seznam z vsemi objavljenimi idejami in si ogledajo, koliko uporabnikov je glasovalo za ali proti.