Ideachallenge Projects

Projekti izziv ideje


Okrožni svet se je strinjal, da dodamo nekaj risb na prazno steno, da bi razsvetlili sosesko, vendar se ne more odločiti, kaj naslikati? OPIN ponuja možnost, da zbere ideje vseh, ki jih zanima vprašanje, in izrazi svoje soglasje ali nesoglasje z različnimi predlogi za olajšanje postopka odločanja.

V projektu izziv ideje so uporabniki lahko aktivni v dveh fazah:

Faza: ustvari in komentiraj ideje

Faza: se strinjam/se ne strinjam s temi idejami in komentarji, kako preveriti, kako se vsi počutijo ali se odločijo, katero idejo bodo izvajali.

Pobudnik projekta se lahko odloči, koliko dni/tednov bo trajala vsaka posamezna faza. Nato lahko vsi pregledajo seznam z vsemi objavljenimi idejami in si ogledajo, koliko uporabnikov je glasovalo za ali proti.


idea challenge