Ocena (se strinjam ali se ne strinjam z idejami in komentarji)

Kako se lahko strinjam ali se ne strinjam z idejo ali komentarjem?


V večini projektov se lahko uporabniki strinjajo ali se ne strinjajo z idejami ali komentarji. Če želite izvedeti kako, preberite spodnje korake!


1. Kliknite na idejo, s katero se želite strinjati ali ne.

2. Pod opisom ideje in pod vsakim komentarjem boste našli zeleno 

agree

in rdečo 

disagree

puščico.

3. Izberite zeleno puščico, da se strinjate z idejo ali rdečo puščico, da se ne strinjate z njo.


Zavedajte se, da se pri vseh projektih strinjate/ne strinjate z idejami ali komentarji ali da se ocenjevalna faza morda ni začela. Preverite vrste projektov in orodja, da se seznanite z različnimi možnostmi sodelovanja ali poglejte na časovnico posameznega projekta, da izveste, v kakšni fazi sodelovanja so zdaj!