Spatial Projects

Prostorska orodja


Schillerjeva šola želi obnoviti šolsko dvorišče in želi vključiti celotno šolo v odločitve o tem, kje in kaj naj gradi. Prostorsko orodje v OPIN-u daje možnost uporabe zemljevida za vizualizacijo območja spremembe in dodajanje predlogov na zemljevid. Tako lahko takoj poiščete nove ideje, da izboljšate postopek odločanja!

Prostorsko orodje lahko uporabljate v dveh različnih vrstah projektov:


zbiranje prostorskih idej

V projektih zbiranja prostorskih idej lahko uporabniki ustvarijo in komentirajo ideje, ki se nahajajo na zemljevidu.


izziv prostorske ideje.

V vrstah projekta izziv prostorske ideje so uporabniki lahko aktivni v dveh fazah:


Faza: ustvari in komentiraj ideje, ki so na zemljevidu

Faza: se strinjam/se ne strinjam s temi idejami in komentarji, kako preveriti, kako se vsi počutijo ali se odločijo, katero idejo bodo izvajali.


Pobudnik projekta se lahko odloči, koliko dni/tednov bo trajala vsaka posamezna faza. Nato lahko vsakdo pregleda prijavljeno besedilo in preveri, koliko uporabnikov je glasovalo za ali proti vsakemu komentarju.

Mapping tool